Master's Degree in Landscape Intervention and Heritage Management

El "Master's Degree in Landscape Intervention and Heritage Management" proposa la formació d’experts capaços de desenvolupar projectes d’ordenació del paisatge tenint específicament en compte la seva implicació en equips multidisciplinars a l’hora d’elaborar propostes d’intervenció i gestió, ja que la formació d’experts en aquest àmbit constitueix clarament una necessitat social i professional específicament reconeguda pel Consell d’Europa a l’hora de promoure la Convenció Europea del Paisatge l’any 2000. En els darrers 15 anys, les polítiques i estratègies de paisatge s’han convertit en un objectiu reconegut per les administracions públiques i els responsables de la presa de decisions a l’hora de concebre la planificació urbana i territorial sobre la base de la creativitat i la innovació.

Al mateix temps, aquest curs aprofita la relació institucional i de recerca establerta entre el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) i la Universitat Autònoma de Barcelona per compartir una recerca comuna al voltant del paisatge i del patrimoni urbà.

Master's Degree in Landscape Intervention and Heritage Management

 

 

Lloc

Museu d’Història de Barcelona
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00
Fax. 93 268 04 54
museuhistoria@bcn.cat
Ver mapa

Sessió informativa:

Sol·liciti una cita via e-mail amb el director del Màster Francesc Muñoz:
garfi.munoz@gmail.com

¿A qui està adreçat?

El Màster està adreçat a qualsevol estudiant amb una formació bàsica superior (mínim 180 ECTS) en qualsevol camp específic del coneixement que tracti amb el paisatge i el patrimoni en un sentit ampli. Així doncs, els estudiants amb una formació tècnica, ambiental, social, humanística o científica són benvinguts. Els tècnics i professionals que treballen tant en el sector privat com en el públic també poden assistir al programa.

En el moment de ser proposat el projecte de Final de Màster serà un requisit indispensable verificar l’assistència efectiva de tot el cicle formatiu del programa.

Matriculació en línia

Estructura y calendari:

18ª Edició
Places: 30
Orientació: Professional
72 ECTS

Dates: novembre 2018 - juliol 2019

Titulació:

Master in Landscape Intervention and Heritage Management

Centre que ho coordina:

Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona

Més informació:

Chiara Vesnaver (MUHBA)
masterlandscapeheritage@gmail.com

Montserrat Izquierdo González (UAB)
Telèfon: 935811527
E-mail: montserrat.izquierdo@uab.cat