Patrimonia'm

Adreçat a l’alumnat del cicle superior de primària i el primer cicle d’ESO 
 
Des de l’any 2005, apropem el patrimoni de la ciutat als alumnes de diferents escoles de Barcelona i els convertim en patrimoniadors d’un espai o monument de la ciutat que tinguin a prop del centre escolar, amb l’objectiu que siguin protagonistes del seu propi aprenentatge. 
 
Patrimoniar significa conèixer, respectar, conservar i difondre, i això és el que volem transmetre als alumnes. Amb aquest objectiu, cada centre educatiu desenvolupa un seguit d’unitats didàctiques per treballar i analitzar l’espai des de diferents assignatures: història, llengua catalana i castellana, anglès, dibuix, art, matemàtiques, etc.
 
El projecte té diverses fases. El primer any el MUHBA ofereix al professorat una formació específica (patrimonial, històrica, de conservació i didàctica) de la mà dels diferents tècnics del museu, que els permet dissenyar un projecte pensat per als seus alumnes amb l’objectiu d’analitzar i estudiar el patrimoni de la manera més interdisciplinària possible.
 
El curs següent és quan el projecte es porta a terme amb els alumnes. El museu els assessora, els facilita documentació i els proposa visites, itineraris o tallers adequats per al seu projecte. A més, proporciona a cada alumne el carnet de patrimoniador, amb el qual els infants i joves poden visitar tots els centres del museu gratuïtament. Al voltant del 18 de maig, Dia Internacional dels Museus, s’organitza la trobada de les escoles patrimoniadores, moment en el qual els centres participants presenten en públic el projecte que han construït durant el curs.