Premsa

Domus romana del carrer Avinyó, 15

26.03.15

Amb aquesta domus -que es troba al subsòl de la finca del carrer d’Avinyó número 15- es recupera un nou centre per la ciutat en el marc del Pla Bàrcino, amb un doble objectiu: il·lusionar la ciutadania amb l’arqueologia, i fer present la Bàrcino romana a la Barcelona del segle XXI.

Barcelona a l’antiguitat tardana. El cristianisme, els visigots i la ciutat

16.03.15

El Conjunt Monumental de la plaça del Rei té 4.000 m2 de superfície dels quals encara hi havia una part important que no era visitable. Amb aquest projecte es pretén completar el recorregut arqueològic actual i recuperar per la visita pública 310 m2 del jaciment, així com exposar 120 peces datades entre el segle IV i el segle VII, trobades a les excavacions realitzades a tota la ciutat.

El MUHBA, en el marc del projecte de remodelació general per donar un nou impuls a la seva seu al Conjunt Monumental de la plaça del Rei, que inclou el subsòl arqueològic, el Palau Reial i la Casa Padellàs, presenta ara la primera etapa del projecte: la remodelació de la part dedicada a la Barcelona de l’antiguitat tardana, dels segles IV a VII.

L’obra forma part dels projectes impulsats pel Pla Barcino.

MUHBA El Call. Els jueus a la Barcelona medieval

11.03.15

El projecte dóna a conèixer la història i el patrimoni del barri jueu medieval barceloní, a partir d’un ampli projecte de recerca desenvolupat pel MUHBA en els darrers anys, amb una dotzena d’especialistes implicats.

MUHBA Vil·la Joana. La Casa Verdaguer de la Literatura

04.03.15

El projecte Vil·la Joana, Casa Verdaguer de la Literatura es proposa de mostrar la intensa relació de la ciutat de Barcelona amb la imaginació literària i amb tot allò que se'n deriva: les projeccions acadèmiques, les socials, les ideològiques o les industrials tant com la creació d'un imaginari sòlid i característic, de singular eficàcia en la construcció de la ciutat contemporània.

El projecte de Vil·la Joana, Casa de la Literatura, promogut pel Museu d'Història de Barcelona, forma part de les propostes d'acció que Barcelona formularà davant de la Candidatura a la Unesco, actualment en elaboració, i que es resoldrà a principis de 2016, al mateix temps que la inauguració de Vil·la Joana.