Premsa

Imatges per creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII

21.06.17

A l’Europa de l’edat moderna, sacsejada pels conflictes religiosos, Barcelona va figurar entre les capitals de la Contrareforma o reforma catòlica. L’empremta d’esglésies i convents en l’espai urbà és, encara avui, un vestigi ben visible de la intensa transformació del teixit social i cultural de la ciutat al llarg dels segles XVI‐XVIII. En part, com a resultat del control social formal, amb la implantació d’una Inquisició renovada i la repressió subsegüent. Però també per la incidència de les instàncies de control i enquadrament religiós en àmbits clau de l’experiència de la gent corrent, com la festa cívica, les confraries devocionals o l’ensenyament de les primeres lletres. Era, tot plegat, una forma de disciplinament social.

En aquesta vasta empresa d’ensenyar a creure, en tots els sentits del mot, es van fer servir estratègies i mitjans molt diversos. La impremta, sens dubte, va facilitar la ràpida propagació de les tesis protestants però també de les de la reacció catòlica. La imatge, i especialment el gravat, esdevingué una formidable eina propagandística gràcies a la multiplicitat que aportava la seva reproducció mecànica.

El MUHBA‐Museu d’Història de Barcelona s’afegeix amb aquesta exposició als actes de commemoració del 500 aniversari de la Reforma Protestant que se celebren aquest 2017 arreu d’Europa.