Toros. Imatge i culte a la Mediterrània antiga

MHCB, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura
2002
Barcelona
421 pàgines
30 x 23 cm
ISBN: 84-932113-6-2
30 euros
Comprar