Relats Urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric

BARCELONA, FOCUS D’ATRACCIÓ

El curs «Relats urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric» ofereix formació especialitzada per a futurs responsables de la ideació i la interpretació d’itineraris històrics urbans, amb l’objectiu de mostrar nous mecanismes de descoberta i presentació dels actius històrics i patrimonials de Barcelona. L’objectiu del curs és complementar l’estudi rigorós de la història urbana, el patrimoni històric i la seva gestió, així com el turisme cultural barceloní, amb el coneixement de tècniques pròpies de la performativitat escènica aplicades a l’itinerari urbà. 

El curs forma part de l’aposta del Museu d’Història de Barcelona per una renovació profunda de les modalitats de visita de la ciutat per part dels barcelonins, i per la reformulació de les pràctiques turístiques en el marc dels projectes compartits amb els museus europeus de la seva xarxa, com ara la City History Museums and Research Network of Europe. 

Alhora, aquest curs aprofita la relació institucional i de recerca establerta entre el Museu d’Història de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona a través del programa del Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge i el Patrimoni, coorganitzat per ambdues institucions. D’aquesta manera es comparteix una recerca comuna sobre el paisatge i el patrimoni urbà que es concreta en la proposta de mirades alternatives per compondre itineraris històrics urbans creatius i innovadors.

Relats Urbans. Teoria i pràctica de l’itinerari històric (Curs 2020-2022)

Lloc on s'imparteix:

Museu d’Història de Barcelona
Baixada de la Llibreteria, 7
08002 Barcelona

Sessions informatives:

Dimarts 22 de juny, 14 de setembre i 21 de setembre de 2021, a les 19 h a la Sala Carreras Candi del MUHBA (baixada de la Llibreteria, 7).

A qui s'adreça?

A historiadors, historiadors de l’art, geògrafs, arqueòlegs, gestors culturals, tècnics en patrimoni, docents, persones formades en ciències socials, humanitats, dramatúrgia, guies turístics, etc.

Matriculació:

De l’1 al 30 de setembre de 2021.

El procés de selecció es farà en funció del currículum professional i la titulació acadèmica acreditada.

Estructura i calendari:

El curs, de 140 hores, s’imparteix de l’octubre de 2021 al maig de 2022. Està estructurat en dos mòduls i un projecte final de curs. 

Dies lectius: tardes de dimarts i dijous, i 4 matins de dissabtes al llarg del curs.

Títol i preu:

Curs del Museu d’Història de Barcelona.

Curs de 140 hores: 600 €

Possibilitat de pagament fraccionat: 50% a l’hora de fer la inscripció; 50% al gener de 2022.

El preu de la matrícula inclou les classes, els materials a l’aula i les pràctiques organitzades al museu.

El MUHBA es reserva el dret de suspendre el curs si no s’arriba al mínim de matriculació.

Més informació:

barcelona.cat/museuhistoria
Adreça electrònica: estudismuhba@bcn.cat
Telèfon: 93 256 21 22 (de dilluns a divendres, de 9 a 14 i de 16 a 19 h)