Jornades i seminaris

Entrades reials a Barcelona, 1500-1700
Barcelona hospitalària. La ciutat i els seus hospitals, segles XIV-XVIII

Pàgines