Projectes d'investigació

Ficta Vitro Lapis: les imitacions de pedres en vidre a la Hispània romana (HAR2015-64142-P) (MINECO/FEDER, UE)