Xarxa de Museus Europeus de Ciutat

 

La xarxa de museus europeus de ciutat (City History Museums and Research Network of Europe - CITYHIST Network) és un grup de treball informal promogut pel MUHBA i format per museus de ciutat, universitats i centres de recerca en patrimoni d’una vintena de ciutats europees. Es tracta d’una plataforma de col·laboració i espai de debat que gira al voltant de la història i del patrimoni urbà, així com de la gestió dels museus de ciutat i del lloc institucional i social que ocupen actualment les ciutats. Aquesta xarxa va ser creada l’any 2010 per iniciativa del MUHBA i des de llavors ha estat dirigida per aquest museu amb la col·laboració de l’Amsterdam Museum, com a secretari de la xarxa, i amb la continuïtat dels contactes amb Eurocities i les institucions europees. En aquest marc s’ha proposat la Declaració de Barcelona sobre el museus d’història de ciutat a Europa, signada en 2013 pels membres de la xarxa, com un punt de partida per avançar en el coneixement i definició dels museus de ciutat del nostre temps.

La CITYHIST Network realitza reunions periòdiques des de 2010 i les seves sessions tenen dos eixos de debat principals. D’una banda, es comparteixen els projectes que es porten a terme, les darreres investigacions sobre història i patrimoni urbà així com la seva aplicació en l’esfera museística. De l’altra, es debaten les problemàtiques específiques de la gestió dels museus de ciutat, la seva relació amb la ciutadania i el seu espai institucional dins la ciutat. No es tracta tan sols de poder disposar d’un camp d’actuació més clar per als museus de ciutat sinó de poder avançar en la construcció comuna d’una personalitat compartible d’Europa.

 

Museus que en 2020 formen part de la xarxa:

            Historisches Frankfurt Museum, Riga History Museum, Helsinki City Museum, Amsterdam Museum, Hamburg Museum, Museu de Lisboa, Musée d’Histoire de Lyon, Stadtmuseum Berlin, Lëtzebuerg City Museum, Rotterdam Museum (convidat), Museo de Historia de Madrid, Wien Museum, Museum of Copenhagen i City Museum of Ljubljana, Museum of London, Musée Bordeaux (convidat), Musée de Marseille, Museum of Liverpool, Museu d’Història de Barcelona.

 

Centres de recerca que formen part de la xarxa:                  

            Centre for Urban History (Anvers), Institute for Urban History (Estocolm), Centro per lo Studio di Roma (CROMA), International Cultural Centre of Kracow, Politecnico di Torino, Oxford Brookes University (convidat) i HafenCity Universität Hamburg (convidat).