Al cor del debat sobre les ciutats i Europa

Les diverses xarxes internacionals en què participa el MUHBA han estat especialment actives aquest any 2018, símptoma també del dinamisme dels museus de ciutat durant els darrers anys. Museus de ciutat, museus d’Europa o museus del món, tots s’enfronten a reptes comuns. La importància de consolidar contactes internacionals per debatre i compartir experiències transversals ens ajuda a avançar en el desenvolupament dels museus del segle XXI. El març passat es va celebrar a Barcelona la setena trobada europea de la City History Museums and Research Network of Europe (Cityhist). Aquest cop es va comptar amb el Museum of London i el Museum of Budapest com a institucions convidades. La transformació del museu de ciutat és una qüestió clau per a la xarxa i, precisament, les estratègies i programes (com City Now City Future) per al redisseny i trasllat d’un museu de ciutat d’una gran metròpoli com és Londres van ser punt de debat. D’altra banda, la trobada va ser també un escenari per reflexionar sobre el controvertit i sovint ambigu paper participatiu dels museus, amb exemples enfocats al disseny i la construcció de nous centres i exposicions com el Humboldt Forum de Berlin, o altres casos com els de Lió i Frankfurt.

La participació, doncs, s’erigeix com a temàtica d’estudi obligat. Cal perfilar-ne el significat, diferenciar els diversos models participatius que un museu pot adoptar i atendre les possibles aplicacions. Tanmateix, la recerca i la consegüent difusió dels resultats esdevé una qüestió cabdal dels museus de ciutat. Necessitem fer recerca per crear coneixement. A través d’exemples com Lisbon that Could Have Been o It wasn’t that easy. Luxembourg in the IIWW, es consideraren diferents focus de recerca, mitjans i estratègies de col·laboració amb altres institucions. Podem destacar també la necessària reflexió entorn de les col·leccions i el significat de la creació de patrimoni en el context actual.

D’altra banda, el recentment inaugurat Historisches Museum de Frankfurt va acollir, el mes de juny, la conferència anual del CAMOC (la secció de l’ICOM dedicada als museus de ciutat), enguany titulada The Future of Museums of Cities. El MUHBA va ser l’encarregat d’obrir una de les sessions amb una ponència dedicada a repensar els museus de ciutat —i la ciutat mateixa— en el marc de les seves polítiques urbanes i culturals, i després va presentar una comunicació on es referia a projectes més específics de la línia estratègica del museu. El CAMOC avança en la definició de museu de ciutat i el seu plantejament de futur, fent palesa la complexitat del fenomen. L’any vinent la reunió tindrà lloc a Kyoto i serà una nova oportunitat per seguir fent camí.

Urban Renewal and Resilience ha estat el títol de la catorzena conferència de la European Association of Urban History (EAUH), celebrada a Roma aquest agost, un espai dedicat a la complexitat de la història urbana. El MUHBA i el Museu d’Hèlsinki van organitzar la sessió City Museums as Agents of Change in the 21st C., que va ser una de les primeres sessions sobre museus i història urbana de la conferència. El debat va tenir lloc en un context acadèmic i especialitzat en història urbana i patrimoni i va apuntar, de nou, a debats compartits amb les altres trobades. En aquest cas, podríem destacar l’interès per la relació entre el concepte museològic i l’estructura territorial dels museus de ciutat, així com per l’exploració de noves vies per fer museu amb institucions de la ciutat dedicades a la història i el patrimoni urbans i amb la ciutadania mateixa.

Cristina Bobillo
Coordinadora de la Cityhist

Elena Pérez
MUHBA