Barcelona connectada, ciutadans transnacionals

Exposició que té lloc al Saló del Tinell i que mostra les pràctiques transnacional de la nostra ciutat. La globalització no ha afectat tan sols les elits i les grans empreses, sinó que el creixement migratori ha dinamitzat tota la ciutat.
 

Les noves tecnologies de la comunicació i el transport, així com les característiques dels nous fluxos migratoris en el context de la globalització, han provocat que molts immigrants es trobin immersos en pràctiques transnacionals de manera més intensa que en altres moments històrics. L'objectiu de l'exposició és mostrar aquestes pràctiques transnacionals que tenen lloc en la nostra ciutat, mostrar el seu impacte en la ciutat i, finalment, valorar fins a quin punt aquestes pràctiques construeixen un nou tipus d'immigrant i com aquest qüestiona la nostra manera d'entendre la immigració i la integració.

 

Lloc i data

MUHBA PLAÇA DEL REI, Saló del Tinell

Del 21 de febrer al 27 de setembre 2009