Barcelona-Madrid. 40 anys d'acció veïnal

Les federacions d'associacions de veïns de Barcelona (FAVB) i Madrid (FRAVM) organitzen conjuntament l'exposició "Barcelona-Madrid. 40 anys d'acció veïnal. Història de dues ciutats i de les lluites urbanes que han forjat el present dels seus barris".

A Barcelona, l'exposició es pot veure a la Capella de Santa Àgata del Museu d'Història de Barcelona (Muhba) fins l'1 de febrer del 2010, i després serà itinerant pels districtes de la ciutat. L'exposició recull les lluites ciutadanes que no se centren només en l'urbanisme, els equipaments i els serveis públics, sinó també lluites que han contribuït a la construcció de la democràcia, les ciutats i els barris, concebuts com xarxes de relacions i espais de convivència.

Tags: 
HistòriaHistòria contemporània

Lloc i data

Capella de Santa Àgata del Museu d'Història de Barcelona (Muhba)

Fins l'1 de febrer del 2010

Entrada gratuïta.