Bon Pastor, patrimoni viscut

El 1929 es van construir quatre polígons de Cases Barates a la ciutat per donar resposta a la manca d’habitatge, i el conjunt del Bon Pastor en va ser el més nombrós, amb 784 habitatges. El 2001 l’actual Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB) va iniciar un procés integral de canvi de la casa barata al pis social. El 2018 s’ha acabat la tercera fase d’aquesta transformació, amb el trasllat dels veïns als nous pisos, i s’han enderrocat les illes de cases necessàries per començar la construcció dels pisos de la quarta fase que serviran per reubicar els veïns que encara ara viuen a les cases.

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), amb la col· laboració del Districte de Sant Andreu, l’IMHAB, el Pla de Barris, l’Associació de Veïnes i Veïns de Bon Pastor i la producció de BIMSA, lidera el projecte de recuperació d’una de les illes d’habitatges, que es convertirà en equipament de barri i espai museístic l’any 2020-2021. L’illa ubicada entre els carrers de Tàrrega-Claramunt i Bellmunt-Barnola està formada per 16 habitatges dels quals se’n museïtzaran la meitat: quatre mostraran l’evolució de les cases en diferents períodes (entre 1929 i 2017) i els altres quatre seran espais expositius per explicar, a partir de l’habitatge obrer, la història de Barcelona des del Bon Pastor. La resta de cases seran equipament de barri, amb sales polivalents, arxiu, oficines i magatzem.

El projecte de Bon Pastor ens ofereix l’oportunitat de seguir un procés de museïtzació en viu i ha estat en part possible pels lligams que el museu ha establert durant l’últim any al barri. La relació de complicitat que l’equip del museu ha creat i manté amb els veïns i veïnes ha permès el seguiment complet del procés, des d’habitar la casa barata fins a la vida al pis, passant per la gestió del canvi des d’una perspectiva administrativa, operativa i emocional. Crear consciència de la importància que té preservar la memòria històrica del barri ha ajudat a la recuperació i recol·lecció de materials i béns mobles d’alguns dels habitatges, ja que molts veïns han contribuït amb les seves pertinences a la col·lecció que servirà per vestir les cases que es museïtzaran. Però, a més, ha facilitat la tasca de recuperació i enregistrament de memòria oral, per tal com els habitants han participat desinteressadament explicant les seves històries de vida. Aquest recorregut per la història del Bon Pastor, a través de la veu dels seus habitants, es completa amb una tasca de consulta i recopilació de fotografies a partir d’arxius fotogràfics familiars. També s’han fet cales arquitectòniques i ornamentals en alguns dels habitatges per tal de disposar de la màxima informació estructural de les cases i projectar-ne una rehabilitació respectuosa amb l’aspecte original. Atesa la naturalesa d’aquest treball en construcció, les diferents actuacions s’han anat documentant en un detallat diari de camp i enregistrant videogràficament, un making of que presenta la manera de fer i treballar. Actualment, el museu treballa en paral·lel la fase d’inventariació del material, recerca documental i restauració d’objectes, amb la ideació museològica i museogràfica. Museïtzar les Cases Barates del Bon Pastor no és només un pla per a la patrimonialització de la Barcelona oriental, és una oportunitat única de recuperar un bocí d’història de la ciutat i explicar Barcelona també des de la perifèria.

Carmen Cazalla
MUHBA

Aina Mercader
Coordinadora del projecte