Col·laboració digital amb l'Havana

El departament de projectes del Museu, juntament amb Cooperació Internacional i el Servei de Documentació i Accés al Coneixement, treballem en un projecte de comunicació digital fonamentat en repositori, fruit de la relació entre l’Havana i l’Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte parteix del vídeo L’Havana i Barcelona. Història de dues ciutats, 1779-1936, confeccionat entre tècnics del MUHBA i de l’Oficina del Historiador (Cuba), i pren com a base la documentació històrica utilitzada o valorada per formar part d’aquest producte audiovisual. Atès que la implantació es fa conjuntament a L’Havana i a Barcelona, es va recomanar la utilització d’un programari madur, testat, lliure i versàtil, i finalment es va escollir DSpace. Aquest programari està gestionat pel Servei de Documentació i Accés al Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona en el repositori institucional de l’Ajuntament BCNROC.

Els documents procedents de diversos arxius es van incorporant amb el suport del SEDAC, fase a fase, a la comunitat de BCNROC Col·leccions Especials i estan a disposició del públic en Open Access, descrits en format Dublin Core qualificat i llicenciats amb el model Creative Commons.

Jaime Irigoyen Briones
MUHBA