Divo Augusto. La descoberta d'un temple romà a Croàcia

La mostra, organitzada pel Museu Arqueològic de Split, es centra en les troballes arqueològiques descobertes l'any 1995 en l' Augusteum de Narona (Split). L'exposició pretén mostrar l'estudi i la restauració de les estàtues trobades durant les excavacions.

La disposició de les obres a la sala es similar a la seva distribució real en el temple, que amb fragments d'estàtues i altres objectes trobats als voltants, és el principal atractiu d'aquesta exposició que, en la seva versió barcelonina, incorpora elements arqueològics que vinculen la Barcino romana amb el culte que es tributava a l'emperador.

Lloc i dates

Al Saló del Tinell, Plaça del Rei

Del 5 de novembre de 2004 al 30 de gener de 2005