Documentation

 

Font Pagès, Lídia; Senserrich Espuñes, Rosa. «La Planificació del treball al fresc en les pintures que decoren la cel·la de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes». Quaderns tècnics de l’MHCB : conservació i restauració, 2007, pp. 24-43.

Font Pagès, Lídia. «La Conservació i restauració d’un jaciment a l’aire lliure en medi urbà: la necròpolis de la Plaça Vila de Madrid». Quaderns tècnics de l’MHCB : conservació i restauració, 2005, pp. 68-87.

Font Pagès, Lídia; Senserrich Espuñes, Rosa. «La Conservació dels murals de la capella de Sant Miquel del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes». Conservar els murals del Trecento : el paper de la tècnica pictòrica, Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Institut de Cultura de Barcelona : Museu d'Història de Barcelona, 2015, pp. 71-104.

Font Pagès, Lídia; Senserrich Espuñes, Rosa. «Les Pintures murals de la cel·la de Sant Miquel del Reial Monestir de Pedralbes: planificació del treball al fresc i marques efectuades abans de la presa del morter». El Trecento en obres, Barcelona : Universitat de Barcelona, Grup d'investigació Emac. Romànic i gòtic, Departament d'Història de l'Art, 2009, pp. 317-342.

Font Pagès, Lidia. «Musealizar y preservar: el programa de conservación preventiva del subsuelo arqueológico del Museo de Historia de la Ciudad». Ciudad, arqueología y desarrollo, Madrid: Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 2000, pp. 267-278.

Font Pagès, Lídia. «El Departament de Conservació i Restauració del Museu d’Història de la Ciutat». Quaderns tècnics de l’MHCB : conservació i restauració, 2005, pp. 8-31.

Font Pagès, Lídia; Senserrich Espuñes, Rosa. «La Planificació del treball al fresc en les pintures que decoren la cel·la de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes». Quaderns tècnics de l’MHCB : conservació i restauració, 2007, pp. 24-43.

Font Pagès, Lidia; Ranesi, Rudi; Domedel i Portabella, Lourdes. «Conservació i restauració de les pintures murals de l’Aula Episcopal de Barcelona». Quaderns tècnics de l’MHCB : conservació i restauració, 2007, pp. 47-59.

Lázaro i Lucas, Anna. «Enterrament tumular: necròpolis romana de la Plaça Vila de Madrid». Quaderns tècnics de l’MHCB : conservació i restauració, 2007, pp. 89-90.

Puerto Giménez, Carla. «La Gestió de dades climàtiques de l’MHCB». Quaderns tècnics de l’MHCB : conservació i restauració, 2007, p. 135.

Font Pagès, Lídia. «Pla de conservació preventiva del Museu d’Història de la Ciutat: el subsòl arqueològic». VII Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. Barcelona : Grup Tècnic, Associació Professional dels Conservadors-Restauradors de Catalunya, 2000, p. 24-33

Font Pagès, Lídia. «Conservació preventiva: de la teoria a la pràctica». X Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. Barcelona : Grup Tècnic, Associació Professional dels Conservadors-Restauradors de Catalunya, 2007, p. 39-55

Font Pagès, Lídia; Lázaro Lucas, Anna; Puerto Giménez, Carla; Martínez Gil, Esther; Masdeu Costa, Carme; Morata García, María Luz; Roonthiva, Voravit; Bagán, Ruth. «La bandera de Santa Eulàlia: un tractament de conservació integral». UNICUM, 2014, pp. 11-38.

La Bandera de Santa Eulàlia i la seva restauració, Barcelona : Ajuntament de Barcelona : Institut de Cultura de Barcelona : Museu d'Història de Barcelona, 2013. ISBN 978-84-9850-515-3.