El Paleoclima de Barcelona. Repensar el passat per encarar el futur


Diagrama pol·línic percentual del Besòs. Selecció de taxons. S. Riera i J. Palet, 2008.

El coneixement sobre els canvis climàtics en el passat s’obté des de disciplines variades com la geologia, la biologia i altres ciències humanes com l’arqueologia, utilitzant tècniques analítiques i metodologies aplicades a materials diferents (sediments, restes botàniques, documents arqueològics, etc..). Aquestes recerques inspirades en la recuperació de dades de les glaceres de l’Antàrtida o Grenlàndia s’han ampliat a escala mundial permetent relacionar diversos factors climàtics a mitjà i llarg termini, com són les edats del gel, però també les erupcions volcàniques i altres catàstrofes naturals que han afectat les diverses comunitats humanes del passat. L’aproximació a l’evolució paleoclimàtica en els temps passats està constituint una eina per comprendre i activar respostes als fenòmens climàtics actuals, com l’aridificació o el rescalfament. 

A més, en els períodes més recents de la prehistòria i la protohistòria, a l’anàlisi geofísica de la paleoclimatologia per se es suma la important relació entre paleoclima i grups humans. 

Coordinació científica:
Miquel Molist, UAB i Anna Gómez Bach, UAB

Programa del seminari 'El Paleoclima de Barcelona. Repensar el passat per encarar el futur'

Data:

28 de novembre de 2020.

Retransmissió en línia a través del canal de YouTube del MUHBA.

Informació:

informaciomuhba@bcn.cat
Per qualsevol altra informació: 93 256 21 22
(de dilluns a divendres laborables, de 10 a 14 i  de 16 a 19 h)

barcelona.cat/museuhistoria
Facebook del MUHBA
Canal YouTube del MUHBA