Jornada “Alimentar la ciutat. Barcelona en els temps medievals i moderns”

La subsistència de les persones, en un context precari de producció i distribució d’aliments, va ser una preocupació fonamental dels governs de totes les ciutats de l’occident europeu, i una de les seves funcions més bàsiques fins al segle XVIII.

El sistema de mercat alimentari protegit de la ciutat de Barcelona tractava de garantir el proveïment dels aliments més bàsics i de contenir-ne els preus. Va ser un sistema que es mantingué sota la tutela municipal fins entrat el segle XIX, quan els principis del liberalisme econòmic i el centralisme de l’Estat espanyol el posaren en crisi. En aquestes jornades s’explicarà la formació, en els temps medievals, del sistema barceloní de mercat protegit dels productes més bàsics (com cereals, pa, carn, vi, peix i horta), les seves característiques i la seva evolució al llarg dels segles fins a la seva transformació al segle XIX, quan es construí un nou model que serà analitzat més endavant, en futures jornades.

Dates

23 i 24 de maig de 2013

Lloc

MUHBA Plaça del Rei,
sala de Martí l’Humà