Jornada 'Col·lecció contemporània i participació ciutadana als museus d'història de ciutat' al Centre de Recerca i Debat

La ciutat industrial, sorgida de les transformacions del segle XVIII i que ha tingut un paper cabdal fins a temps ben recents, entra progressivament als museus d'història de les ciutats europees.

Com cal construir les col·leccions que han de permetre elaborar una visió històrica complexa de l'edat contemporània, fins el segle XXI? Aquesta primera jornada, que tracta d'una qüestió de gran interès per al Museu d'Història de Barcelona, ha apostat per una aproximació interdisciplinària al tema i per presentar el cas de diverses ciutats europees.

Coordinat per en Joan Roca (MUHBA) i Renée Kistemaker (Amsterdam Historical Museum)

Data

19 de juny del 2009, de 09.30 a 19.00h

Lloc

Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra (Auditori), Segre, 24-32, 08030 Barcelona

Preu

30 euros

Inscripcions

Informació i reserves al telèfon 93 256 21 22, laborables de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, o a reservesmuhba@bcn.cat