Jornada “Conservar els murals del Trecento. El paper de la tècnica pictòrica”

Els estudis fets en obres tant significatives com les capelles maggiore de la Santa Croce, de Saint Martial d’Avinyó, de San Blas de Toledo o la de Sant Miquel del Reial Monestir de Pedralbes a Barcelona, ofereixen una oportunitat única per avançar en el coneixement de la difusió de les tècniques d’execució, dels processos de deteriorament i de les estratègies de conservació dels murals del Trecento. A partir dels treballs de recerca que el Museu d’Història de Barcelona, junt amb el Monestir de Pedralbes, ha dut a terme a la capella de Sant Miquel del Monestir de Pedralbes, els anys proppassats, s’organitzen aquestes jornades al voltant de la tècnica d’execució d’alguns dels murals més rellevants del Trecento parant una atenció especial a les relacions existents entre la tècnica emprada i l’estat de conservació.

Dates

29 i 30 de novembre de 2012

Lloc

MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA
Sala Martí l’Humà
Plaça del Rei, s/n
08002 Barcelona

MONESTIR DE PEDRALBES
Sala d’actes
Baixada del Monestir, 9
08034 Barcelona