Jornada 'Les bases colonials de Barcelona, 1765-1868' al Centre de Recerca i Debat

L'objectiu central de la jornada és oferir una reflexió col·lectiva sobre les pregones relacions entre Barcelona i el món colonial espanyol en l'època contemporània, tant a l'Amèrica hispana com a Àfrica i a Àsia.

A partir de les aportacions dels principals especialistes en aquesta realitat, ens endinsarem en les arrels colonials de la ciutat en un marc cronològic ampli, que començarà amb l'apertura del port al comerç directe amb Amèrica, el 1765, i acabarà amb la independència de Guinea Equatorial, el 1968.

De forma monogràfica, ens ocuparem particularment dels vincles de la ciutat amb el món americà, en primer lloc, però també amb el nord d'Àfrica, el llunyà arxipèlag filipí i la Guinea espanyola. I analitzarem amb detall l'impacte que l'emigració de retorn (els cèlebres indianos) va tenir per la ciutat. Els diferents punts de vista propis de cada un dels partíceps a la jornada permetran oferir una aproximació coral i plural amb atenció als fets analitzats des de disciplines diferents com ara l'economia, la política, l'urbanisme, l'arquitectura o la iconografia.

Coordinador: Martín Rodrigo (Universitat Pompeu Fabra)
Secretaria tècnica: Elisenda Curià

Data

Dijous 12 de maig de 2011
 

Lloc

MUHBA Conjunt Monumental de la Plaça del Rei

Sala Martí l'Humà, Pl. del Rei s/n

Preu

Públic general: 15 euros

Estudiants, aturats i jubilats: 7 euros

Inscripcions

Informació i reserves al telèfon 93 256 21 22, laborables de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 19 h, o a reservesmuhba@bcn.cat