Neix MUHBA Multimèdia

Referir-se als temps actuals en termes com «revolució digital» ja no és només una manera de parlar. És ben obvi que la tecnologia ha transformat de forma radical les nostres vides en els darrers anys i, de retruc, ha redefinit la relació de les persones amb el coneixement i les seves institucions representatives, com ara els museus. Aquests han hagut d’adaptar-se a molts d’aquests canvis, apropar-se en la mesura del possible a l’evolució de les noves tecnologies i fins i tot replantejar de bell nou la seva manera de funcionar. En el cas del MUHBA, cal entendre la part digital del museu no com un simple aparador subordinat al museu físic sinó com un espai viu que es relaciona naturalment amb aquest, al mateix temps que manté una especificitat i entitat pròpies.

Per aquesta raó, el MUHBA hi ha reflexionat molt en els últims temps amb el propòsit d’encarar de la millor manera possible les mesures, els canvis o els projectes que cal emprendre per tal de respondre als desafiaments contemporanis i apropar el Museu a la ciutadania i a les persones en general. L’objectiu és continuar avançant per una senda ja marcada anteriorment per la preocupació de facilitar l’organització d’activitats des de la nostra plataforma d’Internet, de pujar i mostrar el màxim nombre de continguts a la nostra pàgina web i, d’altra banda, de portar a terme projectes ja pròpiament digitals com la Carta Històrica de Barcelona.

Entre les mesures que s’han dut a terme darrerament s’ha de destacar la pujada dels enregistraments audiovisuals dels actes realitzats al canal propi del museu a Youtube o també, per exemple, l’obertura d’un apartat al web que s’anirà omplint amb les visites virtuals d’algunes de les principals exposicions organitzades en els últims anys pel Museu: de moment, ja es poden consultar les corresponents a Hagadàs Barcelona. L’esplendor jueva del gòtic català, Primers Pagesos/Bcn. La gran innovació fa 7.500 anys o Imatges per Creure. Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII.

Aquestes són només algunes de les primeres passes d’un canvi que progressivament s’anirà eixamplant. Entre altres, les properes fites passen per la inauguració d’un apartat dedicat a les col·leccions en línia del Museu –cosa que permetrà que les peces del MUHBA puguin ser consultades des d’Internet–, per projectes com la creació del museu virtual, pel canvi de disseny i dels continguts de la pàgina web o per l’esforç d’afavorir l’accessibilitat, intensificar la comunicació i estimular la interacció en el món digital, tractant d’aproximar el Museu a les xarxes socials.

L’objectiu és fer que el vessant digital del museu no quedi en un segon pla i que pugui convertir-se en un punt des d’on observar i accedir a la història i al patrimoni de la ciutat de Barcelona i, així mateix, en una finestra des d’on consultar i gaudir de la recerca que contínuament s’està fent dins del Museu. Així hem posat en marxa aquest 2018 el projecte MUHBA MULTIMÈDIA, per englobar tots els formats de comunicació i d’arxiu digitals, junt amb les innovacions en la recreació virtual dels espais i exposicions del Museu. Cal recordar aquí l’ús excel·lent que va fer de la ràdio el primer director del Museu, Agustí Duran i Sanpere.

Edgar Straehle Porras
MUHBA