Nous reptes globals dels museus

Les relacions dels museus amb el conjunt de la societat, en bona part degut a les importants i ràpides transformacions culturals i tecnològiques dels últims temps, constitueixen un objecte de reflexió ineludible i ens situen davant de nous reptes que precisen noves respostes. Per tal de deliberar-hi, el maig passat es va organitzar a les ciutats xineses de Nanjing i Nantong l’International Forum of Museum Directors, un esdeveniment de quatre dies emmarcat en la World Historical & Cultural Cities Expo de la UNESCO i en el qual fou convidat el MUHBA, que va enviar-hi el sotasignat en nom del Museu i el seu director.

El propòsit del fòrum era reflexionar sobre el paper passat, present i futur dels museus en el si de la societat, intercanviar aprenentatges i promoure noves formes de cooperació en un món cada cap cop més interconnectat. Hi van assistir nombrosos museus, institucions culturals i investigadors internacionals de procedències geogràfiques ben diferents; des de diversos museus d’art i belles arts fins a museus d’història, de civilització, etnogràfics o de l’exèrcit; i representants d’altres entitats com l’Escola del Louvre, l’Institut del Món Àrab o la Biblioteca del Congrés de Washington. La intenció, doncs, era examinar la realitat contemporània dels museus des d’una pluralitat d’angles geogràfics i temàtics alhora.

En aquest context, el MUHBA va ser la institució convidada per aprofundir en l’estudi del paper i dels desafiaments contemporanis dels museus de ciutat, i explicar el perquè de la seva trajectòria recent i les pautes generals que guien els seus plans futurs. Així, es va fer èmfasi en l’aposta del MUHBA per ser un mirall i portal de la ciutat, intentant ser un museu de proximitat i de la ciutadania; en la importància que s’atorga al desenvolupament del projecte educatiu, plasmat en el programa Interrogar Barcelona; o en la vocació d’abordar la història de la ciutat des d’una pluralitat de perspectives. Tot plegat va servir per poder avançar en qüestions cabdals com el rol que la participació, el patrimoni, l’educació, les col·leccions, la recerca o les eines digitals poden tenir avui dia en les nostres institucions.

Edgar Straehle
MUHBA