Perifèries 2009-2012. Projecte 'In situ Barcelona' d’Anna Oswaldo Cruz

Dins de la seva línia de recerca, en múltiples formats de treball, sobre les representacions urbanes contemporà­nies, el MUHBA ha dedicat una atenció important a la representació de la ciutat més enllà del seu “cor visible”, a la representació de les perifèries, a la metròpoli vista des de la perifèria.

Perifèries 2009-2012 remet a la qüestió general de la construcció de la imatge de les metròpolis contemporà­nies i la seva història, en una videoinstal·lació proposada per Anna Oswaldo Cruz a partir del seu treball fotogrà­fic propi. L’autora mostra tot un seguit de recorreguts, efectuats en el trànsit de la primera a la segona dècada del segle, amb una itinerància inèdita, breu però intensa, pels espais límit, circulant pels intersticis entre barris, en­tre municipis metropolitans i entre eixos viaris i fluvials, trobant-hi formes, significats i sensacions inesperats.

In situ. La mirada fotogràfica d’Anna Oswaldo Cruz sobre la ciutat de Barcelona
En arqueologia, el terme “in situ” fa referència a objectes que no han estat moguts del lloc original en que foren dipositats. És, en altres paraules, una peça estacionaria, immòbil. Un objecte que es troba “in situ” permet ser interpretat, i a partir d’aquí també es pot interpretar la cultura que l’ha creat. Contràriament, el que es troba “ex situ” es considera fora de context, perquè la seva datació resulta indeterminable, i per tant no proporciona infor­mació precisa sobre la cultura a la que s’associa.

La fotògrafa brasilera Anna Oswaldo Cruz, radicada a Bar­celona des de 1986, ha enregistrat en diversos espais de la ciutat elements urbans, arquitectònics, paisatgístics, que son un testimoni vigent de la cultura que els erigeix.

 

Lloc

Plaça del Rei, s/n (Capella de Santa Àgata)
08002 Barcelona
Tel. 93 256 21 00
Fax. 93 268 04 54
museuhistoria@bcn.cat
Veure mapa

Dates

Del 15 de juliol al 13 de setembre de 2015

Presentació
dimecres 15 de juliol de 2015, a les 19 h, a la capella de Santa Àgata, MUHBA Plaça del Rei.
Gratuït

Horari de visita

De dimarts a dissabte de 10 a 19 h
Diumenges de 10 a 20 h.
Dilluns no festius, tancat.

Preu

Entrada lliure