Plantes, remeis i apotecaris. El jardí Medieval del Monestir de Pedralbes

En el marc de Barcelona Ciència 2007, el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona i el MUHBA Monestir de Pedralbes presenten el projecte de recreació d’un hipotètic “jardí medicinal” al claustre del Monestir de Pedralbes.

No es tracta d'una reconstrucció fidel de l'enjardinament històric del claustre d’aquest monestir, sinó de “crear” un “jardí medicinal” a partir d'alguns dels tractats que sobre els "medicaments simples" van tenir més difusió a l’Edat Mitjana.
El projecte parteix de dues obres: del “Llibre de les medecines particulars”, obra original del segle XI, escrita en àrab pel metge toledà Ibn Wafid, a partir de la versió catalana editada al segle XIII, on es recull la tradició clàssica grega.
del tractat “Physica”, escrit en el segle XII per la mística benedictina, poetessa, naturalista i compositora Hildegarda de Bingen, en el qual dedica un apartat a les plantes medicinals.