Barcelona en temps dels Àustries. La vida a la ciutat en el Renaixement i el Barroc

MHCB, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura
1996
Barcelona
192 pages
13,5 x 21,5 cm
ISBN: 84-89162-64-6
10,80 euros
Purchase