Barcelona Meditarranean Capital. The Medieval Metamorphosis, 13th-15th Centuries

2019
Ajuntament de Barcelona
60 pàgines
978- 84-9156-219-1
Purchase Descarrega el pdf