Vicens i Barcelona. Imatges històriques

Arxiu Històric de la Ciutat, MUHBA, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura
Ramon Grau, coord.
2011
Barcelona
174 pages
21 x 14,8 cm
ISSN: 2014-3516
12 euros
Purchase