Conferences and seminars

Comparatistes sense comparatisme. II Simposi de la Literatura Comparada a Catalunya
Cicle de conferències 'Protestants, Barcelona'
Seminari 'Puig i Cadafalch i la capitalitat de Barcelona'

Quines són les estratègies de desenvolupament sostenible amb què diferents ciutats i regions, fortament marcades pels processos d’industrialització, fan front actualment a la pressió econòmica que amenaça el seu patrimoni industrial?

Jornada ‘Gramàtiques del Patrimoni Industrial. La reinvenció de ciutats i regions'

Durant els darrers anys, els historiadors s’han interessat per la qüestió de la crisi baixmedieval a l'occident europeu i han revisat la explicació tradicional que habitualment havia associat els últims segles de l’Edat Mitjana a un moment de decadència.

Seminari ‘Barcelona en crisi? La ciutat al segle XV'

Els combats pel control social i polític als inicis de l’Europa moderna, arran de la divisòria religiosa creada per la Reforma protestant i la Contrareforma o reforma catòlica, van revolucionar els mitjans de propagació d’idees amb la difusió massiva de gravats impresos.

Seminari 'La fe gravada. Religió, art i conflicte a Europa i Barcelona, segles XVI-XVIII'

En el marc del màster internacional Intervenció en el paisatge i gestió del patrimoni, organitzat per la UAB i el MUHBA, es proposa un cicle de vuit conferències que incidirà en diversos aspectes de les relacions entre patrimoni i paisatge urbà diferenciant les possibilitats d’intervenció i gestió en el paisatge urbà i el patrimoni en dos sentits: en primer lloc, quan es tracta de singularitats

Paisatges urbans emergents. Llegats singulars a Barcelona (sessions VI-IX)

El 1917, en una Europa sotmesa als rigors de la primera Guerra Mundial, es va originar una gran crisi que va donar lloc a la Revolució Russa.

Seminari ‘Crisis i revolucions a Barcelona, 1917’

Dijous, 16 de març de 2017
Representació fotogràfica de la dona treballadora a Barcelona. La Fabra i Coats com a cas d’estudi, a càrrec de Marta Delclós i Raventós

Dimecres, 22 de març de 2017
Conflicte, acció i mobilització, a càrrec de Mònica Borrell Cairol

Primer cicle de conferències ‘Dones creadores’

La jornada advoca per una particular –i innovadora– interpretació històrica de la Barcelona de la segona meitat del segle XX.

Seminari ‘Habitar Barcelona al segle XX. Accés a l'habitatge, veïns i ciutat, 1945-1992’

A Flandes, a Catalunya –de manera destacada a Barcelona– i en moltes altres ciutats i països d’Europa, la iniciativa ciutadana ha tingut un paper important en la valoració dels referents d’arquitectura i enginyeria, així com del món del treball, que han conformat l’Europa industrial.

Seminari ‘Paisatges urbans emergents. El patrimoni industrial i la identitat europea. La perspectiva de Flandes i Barcelona’

L’europeisme cultural de Barcelona, si bé s’ha orientat històricament cap al nord, on ha buscat models per emular, no pot obviar la seva dimensió ibèrica.

Seminari ‘Iberisme: Perspectiva des de Barcelona’

Amb aquest col·loqui comença el seminari taller del MUHBA sobre els museus de ciutat i la ciutadania al segle XXI, en el marc del qual es presentaran, en format de visites debat, projectes de diferents museus europeus.

Seminari 'Reinventar el museu de la ciutat. Sessió I. L’espai central del MUHBA i el seu entorn'

El projecte Estimul’Art, que du a terme la Fundació ACE conjuntament amb el Museu Frederic Marès, el Museu d’Història de Barcelona, el Museu de les Arts Escèniques i l’ESMUC, té per objectiu mostrar com la bellesa i el coneixement que proporcionen els museus d’art i història, i les institucions relacionades amb la música i les arts escèniques, poden fomentar les emocions, quan l’Alzheimer i alt

Estimul’Art: Memòria, emocions i vivències. II Seminari de museus i alzheimer

Presentació del documental creat pel Museu d’Història de Barcelona, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana i la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional.

Presentació de documental ‘L’Havana i Barcelona. Història de dues ciutats, 1779-1936’

Pages