Seminari "La regulació municipal de la vida urbana. Barcelona, S XIV-XVI"

Des que, a partir del s. XIII, les ciutats europees van començar a aconseguir dels seus senyors el ius statuendi - la capacitat d'establir normes-, totes van mirar de treure'n el màxim profit. A Barcelona es va constituir un dret municipal propi que permetia la regulació del comerç i de les activitats productives, de la salut pública i de la seguretat entre d'altres aspectes. El seminari presentarà com els barcelonins de diferents oficis, estaments socials i confraries, entre d'altres adscripcions, van modelar les seves opcions gràcies a la capacitat normativa municipal, així com els conflictes que van sorgir entre l'interès comú i els interessos particulars.

Data

Dijous 4 de desembre de 18 a 19.30h

Ordonaren los consellers e prohòmens de la dita ciutat. La capacitat de Barcelona d'organitzar la seva vida quotidiana

Carles Vela, historiador

Dijous 11 de desembre de 18 a 19.30h

Lobbies a Barcelona a la baixa edat mitjana? Ús i abús de la capacitat normativa municipal.

Carles Vela, historiador

Lloc

MUHBA Plaça del Rei, sala Martí l'Humà

Preu

13,50 euros (estudiants, aturats i jubilats: 6,75 euros)