VIII Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya “Barcelona i les grans fàbriques dels segles XIX-XX”

En un moment d’inquietud sobre el futur d’una Barcelona amb problemes de desindustrialització i greus mancances estructurals, en un món de ràpid canvi, volem recordar com en el passat han existit molts moments similars i com la reacció decidida de tots ha portat a superar-los i a continuar endavant, fent i acceptant, però, grans canvis. Es tracta de recordar el passat per anar cap a un futur millor.

El que pretenem amb aquestes jornades és contribuir a millorar el coneixement sobre la manera en què una societat és capaç d’entendre les possibilitats de la tot just iniciada Revolució Industrial i, partint d’unes condicions i unes riqueses naturals mes aviat minses, fer un gran pas endavant.

La fàbrica com a element cohesionador, organitzatiu, social, etc. d’aquest moment de desenvolupament de la nostra societat, va influir en tots els aspectes de la ciutat durant la Revolució Industrial d’igual manera que ho varen fer en el seu moment els monestirs o els castells.

Esperem que aquestes jornades que realitzem per primera vegada a Barcelona contribueixin a entendre millor el passat i a actuar de cara al futur.

Premi Bonaplata 2010. Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya.

«Per la magnífica col·laboració de tot el seu personal i especialment del seu director en l'organització de les VIII Jornades d'Arqueologia Industrial celebrades el mes d'octubre del 2009 a la seva seu de la Plaça del Rei, i de la seva decisió estratègica d'incorporar el patrimoni industrial dins dels objectius del museu, prenent una actitud activa tant de promoció com de conservació i defensa».

Dates

29 - 31 d'octubre de 2009

Lloc

MUHBA Conjunt Monumental de la Plaça del Rei

Sala Martí l'Humà, Pl.del Rei s/n