Vil·la Joana: recerques, estudis i seu d'espais escrits

Lo Neva, com los altres rius d’ací al nord, és immens, mes llurs aigües s’adormen emperesides, tot caminant [...].Tenen molta amplària i poc fons i és tal sa calma que un dubta de vegades si caminen avant o enrere. Nostre Ter i nostre Llobregat són raigs de porró comparats amb ells, mes se mouen, corren i salten i ballen, més no és tot jugar i saltar, sinó que treballen i ajuden als pobles que s’han assegut en ses riberes i els han cinglat amb artístics ponts de pedra. Lo Llobregat naix, i, petit com és, a quatre passos del bressol fa moure les moles d’un molí; Lo Neva mor sens haver donat moviment a una fàbrica.

Jacint Verdaguer, A vol d’ocell. Sant Petersburg, 26 de maig del 1884.

El 1884 Jacint Verdaguer va emprendre un viatge de més d’un mes per Europa en companyia de l’industrial i mecenes Eusebi Güell. Vet aquí un fragment d’un text que podeu llegir, o escoltar locutat, al Mapa literari català (www. mapaliterari.cat) d’Espais Escrits, una aplicació web que permet consultar els textos de la literatura catalana que descriuen indrets de la geografia mundial. Cada localització geogràfica, o espai escrit, està format per un text relacionat amb el territori així com tota una sèrie de continguts multimèdia: informació sobre el context, fotografies, vídeos, locucions, traduccions, enllaços, etc.

El Mapa literari català (MLC) és un dels projectes d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català (www.espaisescrits. cat), una associació privada sense ànim de lucre, constituïda amb l’objectiu d’articular els projectes de custòdia, recerca i difusió del llegat dels escriptors clàssics de la literatura catalana. L’associació neix el 2005, amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i impulsada per un grup de cases museus d’escriptors catalans, en veure que a l’associació de fundacions i cases d’escriptors espanyols (ACAMFE) hi havia molt poca presència dels escriptors catalans.

L’objectiu de l’associació és coordinar, assessorar i oferir serveis als associats, alhora que es busca estimular la recerca, l’intercanvi de coneixement i la difusió de les seves activitats. Avui a la xarxa s’hi poden trobar 85 autors, que presenten 62 centres. La secretaria de l’associació des del mes de juliol d’aquest any s’ubica al MUHBA Vil·la Joana.

Teresa Macià
MUHBA