Visites guiades

4 Mirades a la Col·lecció: Marisa Ruiz-Magaldi

06.02.2020
  • Foto: S. Guasteví

A càrrec de Marisa Ruiz-Magaldi, Cap de Col·leccions i Documentació del Museu de la Música.

Col·leccions sense museu, museus sense col·lecció, objectes no patrimonials, objectes immaterials… Els canvis tecnològics i socials estan capgirant les idees tradicionals sobre el patrimoni, la gestió de col·leccions i la funció social dels museus. El canvi climàtic, el creixement sostenible i l’impacte social han entrat als diccionaris dels conservadors-restauradors. Quins objectes tenim el deure de preservar per a les generacions futures? Quines eines utilitzem per conservar-los, documentar-los i difondre’ls? Serem digitals o no serem? I sobretot, és realment aquesta la qüestió?