Les mesures de govern són un instrument d’informació del Govern municipal que presenten accions d’interès general.

Mesura de govern sobre el Pla d’impuls i promoció de la convivència a Nou Barris

Consell del Districte de Nou Barris, sessió extraordinària del 20 de juliol de 2016.

Mesura de govern sobre el Pla d'Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou Barris 2016-2019

Consell del Districte de Nou Barris, sessió extraordinària del 19 de maig de 2016

Mesura de govern sobre la recuperació de la memòria històrica a Nou Barris

Consell Plenari de Nou Barris, sessió del 2 de desembre de 2015

Mesura de govern sobre la infància en risc a Nou Barris

Mesura de govern sobre la infància en risc a Nou Barris.

Mesura de govern sobre el Pla de barris de la Trinitat Nova

Mesura de govern sobre el Pla de barris de la Trinitat Nova.

Mesura de govern sobre actuacions al districte de Nou Barris 2016-2019

Mesura de govern sobre actuacions al districte de Nou Barris 2016-2019.

  •