Consell Escolar. Sessió ordinària. novembre.

20/11/2017

Consell Escolar Extraordinari. Sessió extraordinària. octubre.

16/10/2017

Consell Escolar. Sessió ordinària. abril.

19/04/2017
 • 2017

Consell Sectorial de Comerç. Sessió ordinària. novembre.

07/11/2017
 • 2017

Consell Sectorial d'Esports. Sessió ordinària. març.

16/03/2017
 • 2017

Consell Sectorial comerç, ocupació i economia social i solidària. Sessió ordinària. febrer.

27/02/2017
 • 2017

Consell Sectorial d'Ecologia Urbana i Mobilitat. Sessió ordinària. octubre.

10/10/2017

Consell Sectorial Ecologia Urbana. Sessió ordinària. febrer.

14/02/2017
 • 2017

Consell Sectorial Dret a la Salut. Sessió ordinària. octubre.

05/10/2017

Consell Sectorial Dret a la Salut. Sessió ordinària. abril.

20/04/2017
 • 2017

Consell Sectorial de Feminismes. Sessió ordinària. octubre.

26/10/2017

Consell Sectorial de Feminismes. Sessió ordinària. febrer.

01/02/2017
 • 2017

Consell Sectorial pel Dret a l'Habitatge. Sessió ordinària. Setembre.

13/09/2017
 • 2017

Consell Sectorial de Discapacitat. Sessió ordinària. Setembre.

28/09/2017

Consell Sectorial Persones amb Discapacitat. Sessió ordinària. juny.

01/06/2017

Consell Sectorial de Persones amb Discapacitat. Sessió ordinària. març.

23/03/2017
 • 2017

Consell Sectorial de Participació. Sessió ordinària. maig.

18/05/2017
 • 2017

Consell Sectorial de Gent Gran. Sessió ordinària. desembre.

13/12/2017

Consell Sectorial de Gent Gran. Sessió ordinària. juny.

21/06/2017
 • 2017