35 anys de l’Associació Centre Higiene Mental Nou Barris

16/06/2017 - 13:03 h

L’entitat ofereix programes d’assistència mèdica integral a les persones que pateixen algun tipus de malaltia mental

L’entitat ofereix programes d’assistència mèdica integral a les persones que pateixen algun tipus de malaltia mental

L’Associació Centre Higiene Mental Nou Barris ha celebrat avui els 35 primers anys d’existència. Ho ha fet en un acte a la seu del districte, en què hi han participat, entre d’altres, la regidora de Nou Barris, Janet Sanz, el conseller de Salut, Antoni Comín, i la presidenta de l’associació, Paloma Lago.

Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre que gestiona els equipaments sanitaris CSMA Nou Barris Nord, CSMA Nou Barris Sud i PSI Nou Barris, concertats amb el Servei Català de la Salut. La integren un grup de metges psiquiatres, psicòlegs clínics, treballadors socials i infermers psiquiàtrics que assumeixen funcions preventives, assistencials, socials i rehabilitadores, mitjançant els tres tipus de programes que duen a terme:

  • Programes assistencials: oferint una atenció proactiva que té en compte l’experiència dels usuaris i adequa la intervenció segons la gravetat i les necessitats.
  • Programes de continuïtat assistencial: El seu objectiu és la millora de l’experiència i la qualitat de vida dels usuaris que tenen necessitats socials complexes.
  • Programes comunitaris: El seu objectiu es augmentar la sensibilització de la salut mental de la ciutadania per afavorir el poder fer-se càrrec.

La importància de l’associació a dia d’avui queda avalada per les xifres: La mortalitat per suïcidi ha augmentat amb la crisi. I a Nou Barris, 30.000 dels seus 150.000 habitants, o el que és el mateix, un 20% de la població, pateix algun tipus de malaltia mental. La depressió, l’estrès i l’ansietat són les més habituals. L’esquizofrènia i el trastorn bipolar, les que menys. En qualsevol cas, es calcula que almenys una de cada 5 persones patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. L’inici es dona entre els 12 i els 35 anys.

L’associació presta una atenció integral: tractar la malaltia, evitar la mort prematura i proporcionar qualitat de vida, entre d’altres aspectes. En aquest sentit, la prevenció és fonamental. La manca de coneixement de la problemàtica de salut mental dificulta la identificació de senyals d’alarma per part de la població, retardant la petició d’ajuda a la porta d’entrada del sistema que són els metges de capçalera. Per tant, elements com la detecció precoç, la intervenció en fases primerenques o l’actuació en grups de risc són elements decisius per tenir més possibilitats d’èxit en la intervenció mèdica.

Des de l’entitat recorden que la pobresa, la migració, l’aïllament, l’abandonament o el maltractament són determinants socials que augmenten la vulnerabilitat. I reclamen una alfabetització en la salut mental, fomentar estils de vida saludable i potenciar actius com les xarxes de suport social i de serveis per minimitzar els factors desencadenants.

L’actual equip de govern també està focalitzant molts esforços en aquesta problemàtica. En aquest sentit, el Pla d’Actuació del Districte preveu treballar conjuntament amb l’àrea de drets socials en l’elaboració de l’estratègia en salut mental. L’objectiu, fer front al repte de l’increment dels trastorns de salut mental, atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables, com els infants i la gent gran, i augmentar els programes i activitats de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit comunitari.