Nou pla per millorar l'economia de Nou Barris

10/03/2017 - 12:10 h

Preveu una assignació econòmica mínima de 2 milions d’euros durant l'any 2017.

El primer Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021 té com a objectiu fomentar l’ocupació de qualitat, posant especial atenció en col·lectius en situació de vulnerabilitat, i alhora potenciar el desenvolupament de l’economia de proximitat i de projectes d’economia social i solidària.

És el primer Pla de Desenvolupament Econòmic que es posa en marxa aquest any, i respon a la nova política de desenvolupament econòmic de proximitat que es promou des de Barcelona Activa, que desplegarà personal als barris per impulsar la transformació i l’enfortiment de la zona. El Pla recull propostes del veïnat en clau socioeconòmica, així com del teixit comunitari, social i empresarial dels barris. Per elaborar-lo s’ha partit de les propostes recollides en el marc del procés participatiu del Pla d’Actuació de Districte (PAD) i del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

Es tracta d’un full de ruta a cinc anys vista que integra el conjunt d’intervencions que impulsen els diferents actors de Nou Barris, tant de l’administració pública, com del teixit social i comunitari o els agents econòmics. Està dotat d’un pressupost inicial mínim de 2 milions d’euros.

D’aquesta manera, es vol impulsar un desenvolupament local orientat a solucionar les necessitats de les persones que habiten un territori, tenint en compte la distribució de la riquesa i amb perspectiva de gènere, intercultural i de sostenibilitat ambiental. Amb aquest objectiu, es preveu l’obertura abans que acabi l’any d’un nou Espai per l’Ocupació i l’Activitat Econòmica al carrer Vilalba dels Arcs 39-41, on s’assessorà i formarà persones aturades o amb un projecte empresarial. Des d’aquest nou punt també s’oferiran als residents de Nou Barris serveis d’orientació laboral, i accions de formació per a la recerca de feina.

Un model econòmic diversificat i amb capacitat de generar ocupació

Per promoure un model econòmic diversificat i més sostenible en el temps, es fomentaran quatre sectors prioritaris i amb potencial, d’acord amb les necessitats detectades al districte, les possibilitats del territori i la capacitat de generar oportunitats d’inserció laboral.

Així doncs, s’impulsarà:

  • El treball de d’atenció a les persones, tant per l’impacte directe en les condicions de vida dels veïns i veïnes, com per les opcions d’ocupació que genera.
  • Els elements culturals, el patrimoni històric o la ubicació geogràfica converteixen Nou Barris en un entorn atractiu per atraure projectes de lleure, esports, cultura i educació.
  • Oficis d’artesania, reparació, manteniment i confecció, a més del desenvolupament del comerç de proximitat –especialment el de producte , com ara carnisseria, xarcuteria o peixateria-.
  • La sostenibilitat, mitjançant activitats de conservació del medi ambient i d’economia circular, com la jardineria i el treball forestal o agroecològic. A més, aquest sector també pot oferir oportunitats de reorientació a professionals d’altres oficis, com ara el de la construcció.

Enfortir el comerç de proximitat i dinamitzar l’activitat econòmica

El context econòmic dels darrers anys ha tingut un impacte en l’increment de l’atur i, en conseqüència, en la pèrdua de poder adquisitiu de les persones. Això ha comportat, entre d’altres efectes, una davallada en el dinamisme comercial que es tradueix en la desertització de comerços i l’aparició de locals buits.

Aquesta és una de les dinàmiques que es vol revertir, impulsant mesures d’enfortiment empresarial, afavorint l’associacionisme i recuperant l’entorn per instal·lar nous negocis.

Per augmentar la sostenibilitat econòmica del teixit comercial als barris, el pla preveu posar en marxa iniciatives que permetin reduir la despesa corrent dels establiments, a través de mesures d’estalvi energètic i de compres mancomunades o col·lectives de béns o serveis. A més, així es fomenta la cohesió i els vincles entre comerciants. Es calcula que es podrien acollir a aquestes iniciatives fins a 200 negocis.

Tot plegat, se suma i es complementa amb l’oferta formativa de Barcelona Activa i la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, com ara els programes “Obert al Futur” o “Comerç a la Xarxa”, orientats a millorar la gestió empresarial i la visibilitat a Internet per incrementar les oportunitats de venda.