Més finançament europeu per a habitatge social a Barcelona

05/10/2017 - 14:52 h

A Nou Barris s’invertirà en 83 habitatges a Trinitat Nova i 113 a Les Roquetes

A Nou Barris s’invertirà en 83 habitatges a Trinitat Nova i 113 a Les Roquetes

El Banc del Consell d’Europa (CEB) finançarà amb 59 milions d’euros la construcció de 2.322 habitatges destinats a lloguer social a la ciutat. Aquesta operació cobreix un 23% del cost dels projectes de 26 promocions de pisos que preveu el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, destinades a cobrir les necessitats d’habitatge de persones amb ingressos baixos o de més de 65 anys. A Nou Barris, es construiran 83 habitatges a Trinitat Nova per un valor de gairebé 11 milions d’euros, i 113 habitatges més a Roquetes, que costaran poc més de 13 milions.

La contribució que ara farà el CEB complementa el préstec de 125 milions d’euros del Banc Europeu d’Inversions (BEI), que es va signar el mes de juliol. La resta serà inversió municipal.

La participació econòmica del CEB i el BEI és una forma de finançament de banca pública que no s’ha aconseguit obtenir en l’àmbit estatal i català. Per construir habitatge per llogar a preus assequibles cal que el finançament de les inversions públiques sigui a llarg termini i a preus mitjans i baixos, una fórmula que no ofereix l’Institut Català de Finances ni l’Institut Oficial de Crèdit estatal. Per això, l’estratègia municipal ha estat la de recórrer a institucions europees com el CEB i el BEI.

L’actuació, a més, s’emmarca en una nova política municipal d’afavorir una economia més plural i d’incorporar nous tipus d’entitats financeres com cooperatives, entitats de banca ètica o institucions multilaterals de crèdit. La construcció de les 26 promocions és part del Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025, que té com a objectiu garantir-ne la funció social i la construcció d’un servei públic d’habitatge.