Barcelona inaugura un nou dispositiu per atendre la infància al districte de Nou Barris

10/10/2018 - 11:25 h

La nova antena de la Zona Nord de Nou Barris estarà al Casal de Barri de Torre Baró. En cinc anys, el CDIAP de Nou Barris ha passat a atendre un 62% més d'infants.

La nova antena de la Zona Nord de Nou Barris estarà al Casal de Barri de Torre Baró. En cinc anys, el CDIAP de Nou Barris ha passat a atendre un 62% més d'infants.

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa a Nou Barris un nou dispositiu per atendre la infància amb alteracions en el seu desenvolupament o amb el risc de tenir-ne. Es tracta de l’ampliació de l’actual Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que ja funciona al districte, i que a partir d’ara comptarà amb un segon punt de prestació del servei a la Zona Nord per millorar la cobertura de les famílies i dels infants que viuen als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona.

El CDIAP de Nou Barris, juntament amb el de Ciutat Vella, són els dos CDIAPS dels 11 que hi ha a Barcelona que gestiona l’Ajuntament, a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (CDIAP).

Aquests centres tenen un caràcter universal per atendre qualsevol infant de 0 a 6 anys amb alteracions en el desenvolupament o risc de tenir-ne, amb independència de si la causa de l’alteració és biològica, psicològica i/o social. Són, per tant, serveis d’atenció precoç que se centren en intervenir amb l’infant, però també amb la seva família i amb el seu entorn, per tal de donar la resposta més adequada i personalitzada en cada cas.

 

Aposta per atendre a la infància i la petita infància

Una de les prioritats de l’Ajuntament de Barcelona és l’atenció a la infància i a la petita infància i mostra d’això és la cessió per part del districte d’un espai per oferir aquest servei. El nou dispositiu s’ubicarà al Casal de Barri de Torre Baró, al número 5 de l’avinguda d’Escolapi Càncer, un centre que va ser inaugurat el passat mes de febrer després d’una inversió municipal d’1,36 milions d’euros. Les instal·lacions del CDIAP ubicades al carrer Luz Casanova 11 seguiran funcionant com fins ara.

L’obertura de la nova antena de la Zona Nord de Nou Barris arriba després d’una inversió per part de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat superior als 26.000 euros per reforçar el personal d’informació a la recepció del Casal i per a la compra de mobiliari, equipament informàtic i material terapèutic. Pel que fa a l’equip de professionals, la posada en marxa del CDIAP ha suposat la redistribució de les hores de professionals de les disciplines de treball social, fisioteràpia, logopèdia i psicologia que hi treballen. Addicionalment, a partir del gener del 2019 està prevista l’ampliació d’hores dels serveis de neuropediatria i de psicomotricitat.

 

Augment dels infants atesos

Els dos CDIAP que gestiona l’Ajuntament, de fet, han experimentat un increment notable de les atencions fetes durant els últims anys. En concret, el de Nou Barris ha passat d’atendre 316 infants l’any 2013 a 512 infants l’any 2018, el que representa un increment del 62%. En el mateix període el de Ciutat Vella ha passat d’atendre 262 a 401 infants, un augment del 53%.

Entre les problemàtiques que aborden aquests dispositius hi ha la prematuritat d’un nadó, dificultats motrius, problemes de conducta, problemes emocionals (com ansietat o depressió, per exemple), dificultats cognitives o dificultats de llenguatge, entre d’altres.

Per fer-ho no només es realitza el diagnòstic interdisciplinari de cada cas, sinó que també s’estableix un programa terapèutic individualitzat i s’acompanye i es proporciona a les famílies el suport que necessiten. També s’orienta i s’ofereix suport tècnic als i a les professionals de la xarxa de serveis del territori i, alhora, es col·labora i es coopera amb aquests serveis en programes de prevenció i detecció precoç dels trastorns del desenvolupament i les situacions de risc en la població infantil fins als sis anys. A més a més es realitzen funcions com la investigació, la docència i la formació en el seu àmbit.

 

Inauguració amb presència de famílies ateses

Aquest dimecres 10 d’octubre de 2018 la regidora del districte de Nou Barris, Janet Sanz, i la Tintenta de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i presidenta de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, Laia Ortiz, han inaugurat el nou punt d’atenció. També hi ha assistit la Comissionada de Salut i de Diversitat Funcional, Gemma Tarafa, algunes de les famílies ateses i professionals d’atenció a la infància que treballen al districte i a l’IMPD, entre d’altres la cap del Departament de Serveis de Vida Independent, Margarita Saiz, que ha presentat el servei i l’equip de la nova Antena Zona Nord.