Cap gos ni gat sense llar

12/04/2018 - 15:03 h

Campanya de l’Ajuntament de Barcelona per promoure'n l’adopció

Campanya de l’Ajuntament de Barcelona per promoure'n l’adopció

Està lligat a un fanal. No té ningú a prop. Està sol. Algú s’ho mira de lluny però pocs s’hi apropen. I molts ni el veuen. Els qui més, gossos que el voregen però no se n’acaben de refiar. I no els falta raó. Perquè aquella figura no és, afortunadament, un gos de veritat. Està fet de formigó, i com ell, situat davant de la biblioteca de Nou Barris, n’hi ha una vintena repartits per tot la ciutat. A Nou Barris n’hi ha un altre a la plaça Virrei Amat.

Formen part d’una campanya d’adopció de gossos i gats promoguda per l’Ajuntament de Barcelona que vol conscienciar de la necessitar de donar-los una llar. A la ciutat, el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) va atendre més de 1.400 dels 2.000 gossos i gats que es van trobar abandonats. Aquest centre acull els animals sense llar, en garanteix el benestar i gestiona els processos d’adopció per assegurar una bona integració en la nova llar. A més, gestiona un servei d’animals perduts per contribuir al retrobament amb les famílies que els cerquen. Gràcies a les campanyes de sensibilització i promoció de l’adopció, aquesta entitat va aconseguir una llar per a 745 gossos i 516 gats. Tot i això, encara hi ha més de 200 gossos en acollida, 70 dels quals esperen des de fa més d’un any una oportunitat.

El CAACB posa a disposició de la ciutadania un portal per conèixer els animals que es troben actualment en espera d’una llar i per impulsar-ne l’adopció responsable. A més de la informació sobre el procés i els tràmits necessaris, disposa d’un servei de cita prèvia per visitar el centre.

Cadascuna de les figures de formigó porta una placa identificadora on mitjançant l’escaneig d’un QR que porta a un enllaç directe al web de benestar animal: www.barcelona.cat/benestaranimal. Aquí, les persones interessades podran trobar la història d’aquests gossos i de molts d’altres, les dades sobre l’abandonament i demanar cita prèvia al CAACB per poder adoptar un animal de companyia.