La balena arriba al Parc Central de Nou Barris

29/10/2019 - 13:34 h

L’espai compta amb diferents zones de jocs per als infants i és fruit de les propostes presentades per ells mateixos

L’espai compta amb diferents zones de jocs per als infants i és fruit de les propostes presentades per ells mateixos

El Parc Central de Nou Barris acull ja la balena, una nova zona de jocs infantils que consta de dues grans estructures que tenen la forma d’aquest animal marí i que neden juntes, acompanyades d’altres elements de joc inspirats en el seu ecosistema.

Aquest espai compta amb diferents espais de jocs per als infants: tobogans, laberint, hamaques de cordes, zona escalable, vaixell per a ser compartit per diferents infants alhora i una aleta mòbil que permet el balanceig.

La ciutat jugable

Durant el mandat passat, i partint de les recomanacions del Comitè dels Drets de l’Infant de Nacions Unides sobre el dret al joc (art.31 Convenció Drets Infant) i de l’anàlisi de marcs de referència internacional sobre el disseny per maximitzar la jugabilitat en l’entorn urbà, l’Ajuntament de Barcelona va elaborar set criteris a tenir en compte en el disseny d’àrees de joc a Barcelona, fruit del treball transversal fet amb els diferents agents. Els criteris per a una nova visió del joc que es van recollir van ser:

  1. Múltiples propostes de jocs creatius i amb reptes pel desenvolupament saludable dels infants
  2. Espai físic divers, estimulant i connectat, i amb accessibilitat
  3. Espais de joc inclusius per edats, gènere, cultures i discapacitats
  4. Contacte amb la natura, el verd i l’exploració amb elements naturals
  5. Joc compartit i col·laboratiu
  6. Lloc de trobada i convivència comunitària
  7. Ecosistemes lúdics i entorn segur i jugable.

Aquesta nova perspectiva es recull a la Mesura de Govern “Barcelona dona molt de Joc”, en la qual es recullen les actuacions per començar a incorporar aquests criteris als nous espais de joc i quan es fan remodelacions d’espais existents.

Al 2019, després d’un ampli debat ciutadà, es va presentar el primer Pla del Joc a l’Espai Públic de Barcelona amb horitzó 2030. Per elaborar-lo es van fer jornades de reflexió i seminaris i es va escoltar l’opinió dels infants. A Nou Barris van participar 84 nois i noies de l’escola Àgora, Calderón de la Barca i de l’Esplai la Guineueta, que van explicar a què els agrada jugar, com valoraven el parc Central, i què proposaven per millorar-lo. Arran de la seva intervenció, i incorporant els nous criteris abans esmentats, en va sorgir el projecte de la balena.

Actualment, Barcelona disposa de 813 espais públics dedicats al joc infantil amb criteris generals unitaris basats en la seguretat dels infants, el foment de la seva sociabilitat, d’equitativa distribució territorial i uniformitat de la qualitat.