Nou Barris aprova el nou cartipàs del Districte

11/10/2019 - 08:53 h

El conseller de BEC Carlos Izquierdo, proposat per a la vicepresidència del Consell de Districte

El conseller de BEC Carlos Izquierdo, proposat per a la vicepresidència del Consell de Districte

La darrera sessió del Consell Plenari de Nou Barris, celebrada el dimecres 9 d’octubre, va aprovar el nou cartipàs municipal amb els vots favorables de tots els grups polítics excepte el Partit Popular, el regidor del qual es va abstenir. Va ser en el decurs de la sessió extraordinària, que també va votar a favor de proposar el conseller de BEC Carlos Izquierdo com a nou vicepresident del Consell de Districte, una decisió que ara haurà de ser ratificada per Alcaldia i que va comptar amb el suport de tots els grups excepte C’s i PP, que es van abstenir.

Acabada la sessió extraordinària va començar l’ordinària, amb la lectura de l’informe de la regidora i la resposta dels diversos grups de l’oposició. Posteriorment, es va informar favorablement de dos plans especials urbanístics. D’una banda, el d’implantació d’instal·lacions de subministrament per a vehicles de motor, és a dir, estacions de servei de nova generació que incorporaran, entre d’altres, punts de càrrega elèctrica i combustibles alternatius. Va comptar amb el suport de tots els grups excepte C’s, que es va abstenir. I de l’altra, el PEMU (Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana) per la regulació del Casal de Joves de Prosperitat. Aquest va rebre el vistiplau de totes les formacions.

També es van debatre i votar les proposicions d’acord. En concret, es va aprovar per unanimitat la d’ERC, que insta el govern de Nou Barris a dur a terme abans que acabi l’any les actuacions necessàries per deixar en condicions òptimes les àrees d’esbarjo per a gossos existents, i desencallar els projectes aturats.

En canvi, el Ple va votar en contra de la proposició de C’s d’elaborar un Pla de Seguretat del Districte, i una altra de Barcelona pel Canvi que demanava una millora de la seguretat de Ciutat Meridiana i Torre Baró, amb presència policial permanent. En tots dos casos hi van votar a favor PP, C’s i Barcelona pel Canvi, i en contra PSC, BEC i ERC.

Finalment, també es va rebutjar la proposició del PP de fer un estudi per millorar la connexió entre la part alta i la part baixa de Torre Baró. Hi van votar a favor el mateix PP, C’s i Barcelona pel Canvi. En contra, PSC i BEC. ERC es va abstenir.