Nou Barris presenta el “Dret a l’envelliment i l’envelliment actiu” al districte

11/07/2018 - 13:53 h

Crònica del Consell Plenari del dimecres 4 de juliol

Crònica del Consell Plenari del dimecres 4 de juliol

Nou Barris vol ser un districte que es preocupa i s’ocupa del procés d’envellir, que vol incidir en l’exercici de drets d’aquest col·lectiu i reconèixer el dret a cuidar, a ésser cuidat, a viure en condicions dignes i a garantir el dret a la ciutat al llarg de la vida. I també un districte que vol promoure l’envelliment actiu de les persones que hi viuen i teixir comunitat amb elles.

De les 39.255 persones de 65 anys i més que hi ha a Nou Barris, 9.966 viuen soles. Això representa el 25,4% del total, o el que és el mateix, una de cada quatre.

Sota aquestes premisses, el Districte ha preparat el “Dret a l’envelliment i l’envelliment actiu” a Nou Barris, una mesura de govern que es va presentar en el decurs de l’últim Consell Plenari, celebrat el 4 de juliol.

L’equip de govern en va fer un resum, incidint en els eixos principals: dret a envellir dignament, promoció de l’envelliment actiu, i convivència i comunitat.

  • Dret a envellir dignament: Se centra en la prevenció, tot arribant a aquelles persones més vulnerables i activant els recursos adequats a cada cas.
  • Promoció de l’envelliment actiu: Es fa referència a aquell seguit d’accions i activitats encaminades a fomentar l’envelliment actiu i la participació i que actuen de forma preventiva per evitar el deteriorament de la salut i l’aïllament social.
  • Convivència i comunitat: L’acció comunitària és imprescindible per fer un districte inclusiu, a més de crear marcs de coresponsabilitat entre els diferents serveis i la població dels barris, i lluitar contra l’aïllament. Obre un ventall per treballar la convivència intergeneracional, fent de Nou Barris un districte amable amb les persones grans.

La mesura de govern incorpora també el Pla d’envelliment per a les persones que viuen soles de forma nou volguda.

El 30% del nou habitatge, destinat a protecció oficial

El Consell Plenari també va informar favorablement, amb els vots a favor de BeC i ERC, en contra del PPC, i l’abstenció de PDCat, Ciutadans i PSC, de dues modificacions del Pla General Metropolità que afecten les polítiques d’habitatge.

En primer lloc, l’obligació de destinar el 30% de les noves promocions i grans rehabilitacions a habitatge públic. La mesura arriba per combatre els efectes d’un  mercat immobiliari altament desregulat, que provoca bàsicament lloguers desprotegits i incentiva l’especulació. A més, també vol acabar amb unes xifres que parlen per si soles: Barcelona disposa únicament d’un 1,5% d’habitatge públic, quan la mitjana de les ciutats europees és del 15%. I per si fos poc, ens trobem que el preu de l’habitatge ha pujat gairebé un 40% del 2013 al 2017, i el del sòl un 60% en idèntic període.

La mesura, doncs, preveu augmentar el parc públic d’habitatge, amb una correcta distribució territorial del parc d’habitatges protegits i amb l’exigència implícita que els promotors privats també s’hauran de coresponsabilitzar amb l’entorn urbà que atorga valor a les seves propietats.

L’altra modificació del Pla General Metropolità preveu l’aplicació del dret de tanteig i retracte a tot Barcelona en els casos d’edificis plurifamiliars d’habitatge, terrenys sense edificar, edificacions ruïnoses o desocupades i habitatges buits sotmesos a l’Impost sobre els habitatges buits. D’aquesta manera, entre altres objectius, es vol augmentar el parc públic de sòl i d’habitatges i que l’Ajuntament disposi d’un nou instrument per aturar operacions especulatives que assetgen la població i afavoreixen els processos de gentrificació, un model que ja s’aplica a ciutats com París.

La mesura preveu també definir nous terminis d’edificació, modulant-se terminis de 2 o 3 anys per emprendre l’edificació en funció de les diverses situacions de les parcel·les.

Proposicions i propostes

Pel que fa al capítol de proposicions i propostes, del Consell Plenari va sortir el compromís de l’actual equip de govern de convocar un plenari extraordinari al llarg de 2018, que analitzi les polítiques d’habitatge a Nou Barris i el grau d’execució del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025, arran d’una proposta del PDCat.

També abans que acabi l’any, s’analitzarà un pla de xoc d’atenció als espais públics del Districte, fruit d’una proposta del PSC.

També es va aprovar amb l’única abstenció del PSC la proposta d’ERC de generalitzar la implantació de l’àrea verda d’aparcament a Trinitat Nova, amb els consens del veïnat i els estudis tècnics previs de l’Àrea de Mobilitat. També es va aprovar, per unanimitat, la proposta de Ciutadans d’instar el Consorci d’Educació de Barcelona a renovar el conveni amb l’escola ucraïnesa MRIYA.

El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris

En l’informe de la regidora presentat durant el Ple es van donar les dades de com ha evolucionat el “Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2016-2021” al llarg del 2017. Aquest pla, que vol impulsar el desenvolupament local de Nou Barris i, per tant, generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada al territori, disposava l’any passat d’un pressupost de més de 5,5 milions d’euros.

En els primers 18 mesos del pla (del juliol de 2016 a desembre de 2017) es van engegar 32 de les 38 mesures previstes. De les sis mesures que falten, cinc no estaven previstes per a aquest període, i una altra està pendent de reformulació. De fet, més de la meitat de les accions previstes ja estan finalitzades (un 53%), i un 31% més estan procés. Per tant, el 84% de les accions estan ja acabades o en execució.

Algunes de les accions més destacades del 2017 han estat l’inici de les obres del nou equipament de Nou Barris Activa al carrer Vilalba dels Arcs; la contractació de 402 persones (des d’abril de 2016) en el marc dels plans d’ocupació, més del doble que tots els de l’anterior mandat; la primera convocatòria de les subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori (Impulsem el que fas) i del programa Comerç a punt; o la creació d’un punt itinerant d’assessorament especialitzat i personalitzat en economia social i solidària a la Zona Nord, Trinitat Nova i Roquetes.

D’acord amb les previsions, el 2018 tancarà entre d’altres amb la posada en marxa del nou equipament de Nou Barris Activa a Vilalba dels Arcs; els projectes específics d’impuls per a l’ocupació a Trinitat Nova i Vallbona; la segona edició del programa Comerç a punt i del programa de subvencions Impulsem el que fas; o els projectes per a l’activació de locals buits a Trinitat Nova i a Roquetes.