Prosperitat decideix els equipaments que aniran al solar de La Ideal Plàstica Flor

08/02/2018 - 10:37 h

Sessions participatives el 14 de febrer i l'1 de març

Sessions participatives el 14 de febrer i l'1 de març

Arrenca el procés participatiu per definir l’equipament o equipaments que es construiran al solar on estava ubicada l’antiga fabrica de La Ideal Plàstica Flor, al Passeig de Valldaura 223. L’objectiu del procés és donar resposta a aquesta reivindicació històrica de la Prosperitat, implicant el teixit associatiu, el veïnat del mateix barri, i també el de les zones més properes dels barris limítrofs.

El procés participatiu compta amb diferents fases:

  • Fase de diagnosi col·lectiva. Dintre d’aquesta fase està prevista una sessió presencial oberta a tothom que tindrà lloc el proper dimecres 14 de febrer. Aquesta fase ha de servir per conèixer i reflexionar sobre les necessitats i mancances en matèria d’equipaments i els seus usos. La sessió es farà a l’escola Prosperitat, al carrer Molí 57, a les 19 h, i hi podran participar directament el veïnat i les entitats.
  • Fase de deliberació i propostes. Dintre d’aquesta fase el dijous 1 de març es durà a terme una sessió presencial oberta on es debatran i recolliran les propostes del veïnat. Els criteris per seleccionar les propostes finals seran dos: que siguin viables tècnicament, i que no suposin una duplicitat d’equipaments innecessària. El final d’aquesta fase es plasmarà en un informe. La sessió presencial tindrà lloc al Casal de Barri Prosperitat, a la plaça Ángel Pestaña, a les 19 h.
  • Fase de retorn i avaluació. El retorn es comunicarà a la Comissió de Seguiment, al Consell de Barri i al web del Districte, i l’avaluació es realitzarà al Consell de Barri i a la Comissió de Seguiment.

Participació d’infants i joves

A més de la sessió del dia 14 de febrer, la fase de diagnosi ha contemplat la realització d’una sèrie de tallers participatius amb infants i joves per conèixer millor les seves necessitats en quant a equipaments i escoltar les seves propostes.

El taller amb infants va tenir lloc el passat 25 de gener a l’escola Víctor Català, i se’ls va demanar què els agrada fer al barri i què els agradaria fer i no poden. En aquest sentit, se’ls va interpel·lar per què creuen que podrien fer en un nou equipament.

Els joves es van trobar un dia abans, el 24 de gener, al Casal de Joves de Prosperitat. El taller va abordar les seves propostes i necessitats específiques en quant a equipaments, i quina d’aquestes necessitats podria quedar coberta amb un nou equipament.

Finalment, les entitats dedicades a la infància es van reunir el passat 30 de gener a l’escola Víctor Català per conèixer les dificultats principals amb què es troben a l’hora de dur a terme la seva tasca al barri, i quines d’aquestes dificultats es poden veure pal·liades amb un nou equipament al solar.