Línia estratègica

01

Impulsar l’ocupació dels veïns i de les veïnes en situació d’atur

Les mesures d’aquesta línia s’adrecen a les persones residents al Districte que es troben en situació de desocupació i, especialment, les que es troben en situació de vulnerabilitat amb l’augment de recursos ocupacionals implantats al territori per millorar l’ocupabilitat i per tant per afavorir la inserció laboral.

Creació i posada en marxa d’un nou Espai per a l’Ocupació i l’Activitat Econòmica a Nou Barris

2018Mesura plurianual 2017-2018

Increment dels dispositius d’atenció integral i projectes d’impuls per a l’ocupació

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions de formació-capacitació ocupacional i professionalitzadora adreçada als i les veïns i veïnes en situació d’atur

2018Mesura plurianual 2016-2021

Increment dels/de les veïns i veïnes en situació d’atur contractats/des per mitjà de plans d’ocupació o altres mesures d’experienciació laboral

2018Mesura plurianual 2016-2021

Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Nou Barris

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls de mesures de suport per a persones amb responsabilitats familiars que participen en programes ocupacionals

2018Mesura plurianual 2018-2021

Posada en funcionament d’un espai de reflexió de mesures ocupacionals en clau d’innovació social

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.