Línia estratègica

02

Promoure el treball digne

La crisi econòmica ha comportat, a més de la reducció dels llocs de treball, una palpable precarització del mercat laboral. Aquesta situació es veu reflectida en l’alta temporalitat dels contractes, la menor durada de la contractació i la tendència a la reducció dels nivells salarials (en el cas de les dones, a més, cal afegir-hi la situació de discriminació retributiva que pateixen en relació amb les mateixes feines realitzades per homes). 

Cal conèixer més a fons aquesta situació de precarietat des de la perspectiva dels veïns i veïnes de Nou Barris que tenen feina. Només així serà possible dissenyar estratègies eficaces per abordar-la tant per mitjà d’accions de sensibilització adreçades a persones contractades com per accions dirigides a les empreses.

Radiografia de la precarietat laboral al districte de Nou Barris

2018Mesura anual 2017

Projecte Nou Barris Treball Digne

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.