Línia estratègica

03

Promoure el comerç de proximitat

La situació i la funció del comerç i els serveis de proximitat a Nou Barris demostren la necessitat d’intervenir per fomentar el seu enfortiment. Per aquest motiu, en sintonia amb el que estableix el Pla Estratègic de Comerç de Nou Barris 2014-2017, es preveu una bateria de mesures dedicades a consolidar les economies de proximitat. Les mesures contemplen, entre d’altres, la generació de coneixement al voltant del desenvolupament comercial del Districte, l’ampliació de les capacitats dels comerços, l’impuls de mesures que generin dinàmiques de cooperació i estalvi econòmic, l’increment de la visibilitat dels establiments i el reforç de l’associacionisme comercial. Així mateix, en la intervenció d’aquestes mesures es consideraran zones prioritàries d’actuació aquelles que s’han vist o es veuran afectades per la instal·lació de grans superfícies, cadenes comercials o franquícies.

Anàlisi i explotació de dades del cens dels establiments comercials del Districte

2018Mesura plurianual 2016-2017

Elaboració d’estudis d’oferta i demanda comercial al Districte

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions d’enfortiment dels comerços de proximitat existents per millorar qualitat del servei

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions de suport per a l’estalvi econòmic

2018Mesura plurianual 2016-2021

Realització de campanyes específiques de visualització del comerç de proximitat

2018Mesura plurianual 2016-2021

Impuls de l’associacionisme comercial

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.