Línia estratègica

05

Promoure nova Economia Social i Solidària

La realitat i els beneficis de l’ESS són cada cop més coneguts per la ciutadania. En part, gràcies a la seva emergència com a alternativa viable arran de la crisi econòmica i, en part, gràcies a l’impuls que s’està fent des de l’Ajuntament de Barcelona arran de la creació del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum.

Malgrat això, l’ESS es troba lluny de ser un marc de realització d’iniciatives socioempresarials conegut i reconegut per tothom com una opció d’emprenedoria vàlida, contemplada en igualtat de condicions amb la que resulta de la creació d’empreses mercantils.     

Per promoure nova activitat d’ESS, el Pla proposa una doble mesura que incideix en la importància no tan sols d’allò que cal difondre i fomentar, sinó també de com cal fer-ho. D’una banda, es treballarà per donar a conèixer l’ESS entre els veïns i veïnes de Nou Barris, especialment entre les persones que es plantegin desenvolupar una activitat socioempresarial, al mateix temps que s’impulsarà la creació i l’acompanyament d’iniciatives que ja operin amb els principis i els valors d’aquest model. De l’altra, per aconseguir aquests objectius, es treballarà en col·laboració i complementarietat amb el teixit comunitari i social de Nou Barris, i en coordinació amb el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (vegeu mesura 4.3).

Experimentació d’un model de promoció d’Economia Social i Solidària d’impuls comunitari

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions diversificades de sensibilització, acompanyament i consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades amb l’interès públic

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.