Línia estratègica

06

Impulsar l’Economia Social i Solidària existent a Nou Barris

Malgrat en la comparativa global de ciutat les xifres indiquin que Nou Barris és el districte què té menys iniciatives d’ESS, hi ha exemples prou diversificats com cooperatives de treball, de serveis, d’ensenyament o de consum de producte ecològic; societats laborals; entitats del tercer sector; empreses d’inserció i centres especials de treball; gestió ciutadana i comunitària; grups de consum agroecològic; mercats d’intercanvi i banc del temps, i horts urbans i comunitaris, entre d’altres. Per tant, cal que les iniciatives existents vegin reforçada la seva posició tant com a projectes particulars com pel seu pes com a agents econòmics clau per a un desenvolupament local sostenible.


Aquest impuls es connecta amb diferents línies d’intervenció, des de l’òptica de fer més visible l’ESS de Nou Barris i facilitar que tingui espais relacionals i d’interlocució, fins a donar suport a la consolidació de projectes socioempresarials i a la coproducció d’espais de formació i assessorament, tot posant en valor l’espai comunitari com un recurs important per a l’impuls de l’ESS. Es fa èmfasi especial en aquells projectes que tenen com a focus les zones verdes del territori i s’inclou com a experiència pilot la lluita contra l’escletxa digital amb codi obert i lògica procomú.

Visibilització de totes les iniciatives d’Economia Social i Solidària de Nou Barris

2018Mesura plurianual 2017-2021

Creació d’estructures d’interlocució, representació i articulació de l’Economia Social i Solidària d’abast de districte

2018Mesura anual 2018

Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents

2018Mesura plurianual 2017-2021

Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials viables i alineades amb l’interès públic

2018Mesura plurianual 2017-2021

Promoció en coproducció d’espais de formació i assessorament en matèria d’Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls d’accions que transformin en actiu les zones verdes vinculades als barris de muntanya de Nou Barris

2018Mesura plurianual 2017-2021

Exploració de la viabilitat d’una experiència pilot de desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per contrarestar l’escletxa digital

2018Mesura anual 2018

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.