Línia estratègica

07

Crear un nou model per a la promoció de l’activitat econòmica al territori

El Pla de Desenvolupament Econòmic pretén articular un nou model d’impuls del desenvolupament local a Nou Barris. Un model coproduït per mitjà d’un nou partenariat entre l’Administració municipal (Districte, Barcelona Activa i àrees implicades), el teixit comunitari (plataformes i entitats d’ESS, entitats de comerç associat, associacions de veïns i entitats del territori) i el teixit econòmic (comerços i serveis de proximitat, empreses mercantils en general que no participen en l’entorn comunitari). 

El nou partenariat, de naturalesa pública-comunitària-privada, tindrà com a objectiu millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes del Districte i vindrà definit pels elements següents:    

  • Creació d’un nou model de lideratge municipal: l’Ajuntament ha de redefinir el seu rol en relació amb el desenvolupament local del territori. D’una banda, el lideratge ha de ser compartit pel Districte, Barcelona Activa i altres àrees vinculades al desenvolupament local, com a expressió d’un model que pretén combinar les fortaleses de l’estructura municipal territorial i sectorial. De l’altra, aquest lideratge ha de ser més flexible: sovint implicarà que l’Administració actuï com a prestadora de serveis de desenvolupament local; altres vegades, com a coproductora d’accions amb actors del territori i, en altres ocasions, com a coordinadora o facilitadora de projectes compartits.    
  • Reconeixement i impuls del teixit comunitari en desenvolupament local: les entitats que formen part de l’entorn comunitari tenen un paper important en la creació de desenvolupament a Nou Barris, en diverses dimensions: impuls de l’ocupació, millora de la formació, creació d’Economia Social i Solidària, autoocupació o desenvolupament comercial, entre d’altres. Un rol que és necessari reconèixer, posar en valor i promoure per tal de generar activitat econòmica arrelada al territori i lligada a les necessitats dels seus veïns i veïnes.    
  • Implicació dels agents econòmics més enllà de l’àmbit comunitari: per generar desenvolupament local cal comptar amb les empreses que, malgrat que no participin en l’entorn comunitari, operen al territori o hi tenen la seva seu social. És fonamental trobar fórmules per atraure el màxim nombre d’empreses presents a Nou Barris cap a l’estratègia de desenvolupament del Districte, especialment quan es tracta d’obrir noves possibilitats d’inserció per als veïns i veïnes en situació d’atur. 
Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i formatius d’entitats i operadors públics del Districte

2018Mesura plurianual 2017-2028

Elaboració d’un informe de diagnosi anual sobre la realitat socioeconòmica de Nou Barris

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.